2021 Fizibilite destekleri

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların; Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi, Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması, amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek Devamı…

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININDESTEKLENMESİÖZET BİLGİ FORMU • KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelikverilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.• Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faalolan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonuyatırım konuları desteklenecektir: Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Devamı…

MKA 2021 EYLEM PLANI

Kurumumuzun 2021 Yılı Eylem Planımızda Türkiyenin 81 iline yönelik çalışma politikamızı daha da ileriye taşıyarak, yeni bir vizyonla iş adamlarına, kadın ve genç girişimcilere yeni iş sektörlerine yayma ve üretim endeksli bir çalışma alanı ile kamu kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde faaliyetler yer almaktadır.MKA 2021 Eylem Programı’nda ticaretten, Devamı…

TEŞVİK DESTEKLERİ VE PROJELERİ

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,• Kamu kurum ve kuruluşları,• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,• Dernekler ve vakıflar,• Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları Devamı…

KOSGEB GİRİŞİMCİ PROGRAMI

İleri Girişimcilik Programı 160dan başlayıp 370 bin hibe destekli üretim, imalat, teknoloji ağırlıktadır. Düşük Ölçekli 160 bin: 100 bin makina desteği, 60 bin personel desteği sağlamaktadır. Makina desteği dosya onaylandıktan sonra kurulun son verdiği karar doğrultusunda makina hibesi hesaba yatırılır. 60 bin personel desteği ise personellerin hesabına aktarıldığı maaşın dekontunu Devamı…

ÖZHASANOĞULLARI PVC YAPI

Mezopotamya kalkınma ve proje danışmanlik olarak projesini yazıp danışmanlik yaptığımız Öz Hasanoğullari yapı (sedat pen) ileri girişimci üst limit 100.000 tl hibe destek projesi onaylanmış olup üretime başlamıştır.Kendilerine başarılar. MKA’ya gelin hayallerinize yürüyün.

ÇİFTLİK PROJESİ

IPARD II Programında Mezopotamya kalkınma ve proje danışmanlık olarak projesini yaptığımız Fatma hanımın çiftlik projesi onaylanmış olup hibe sözleşmesi imzalandı. Proje maliyeti 2.815.720, 89 tl olup, hibe desteği ise 1.335.932,70 TL olmak üzere desteklenecektir. MKA’ya gelin hibe destek projenizi yapalım.