Kurumumuzun 2021 Yılı Eylem Planımızda Türkiyenin 81 iline yönelik çalışma politikamızı daha da ileriye taşıyarak, yeni bir vizyonla iş adamlarına, kadın ve genç girişimcilere yeni iş sektörlerine yayma ve üretim endeksli bir çalışma alanı ile kamu kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde faaliyetler yer almaktadır.
MKA 2021 Eylem Programı’nda ticaretten, sanayiye; turizmden, eğitime ve tarıma uzanan yelpazede tüm sektörler yer almaktadır. Eylem Programı, sürdürülebilir ekonomik büyüme, insan ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekonomik kırılganlığın azaltılması ve her düzeyde iyi yönetişimin yapısal dönüşüm hedefiyle uyumlu unsurları içermektedir.
MKA 2021 Eylem Programı’nın ana odak noktası, Genç ve kadın girişimcilerine artması, işletmelerin üretim kapasitesinin artırılması ve bu amaçla yatırımların geliştirilmesidir.
MKA 2021 Eylem Planında Temel amaçlar şunlardır:
1.Yeni iş kurmak isteyen kadın ve genç girişimcilere proje yazılım, finansal ve teknik ile yasal danışmanlık etmek.
3.Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

  1. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek sağlayıcı faaliyetler geliştirmek.
    5.Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
    6.Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanmak istenen fikirleri projelendirmek.
    7.Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlara danışmanlık etmek.
    8.Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.