KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ
ÖZET BİLGİ FORMU

• KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik
verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.
• Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal
olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
yatırım konuları desteklenecektir:
 Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 Bilişim sistemleri ve eğitimi,
 El sanatları ve katma değerli ürünler,
 İpek böceği yetiştiriciliği,
 Su ürünleri yetiştiriciliği,
 Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,
• Depolama yatırımlarında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu desteklenmektedir.
• El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için sadece kırsal alanda
başvuru yapılabilir.
• Sera yatırımlarının en az 0,5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir.
• Kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki
yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilir.
• Üretici örgütleri için ülkemizde üretilen elektrikli traktörler desteklenmektedir.
• Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki
başvurular kabul edilir.
• Arazi kiralamalarda sadece kamu kuruluşlarından olmak şartıyla, en az 7 yıllık kiralama
şartı aranmaktadır. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon
konusunda yapılan başvuruların inşaat işi içermemesi durumunda şahıslardan kiralanması
da mümkündür.
• Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak yatırım konularına ait
başvurularda 7 yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması şartı aranmaz.
• Yatırım konularına %50 olmak üzere; 250.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
• Toplam bütçesi 20.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
• Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
• Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
• Demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik
hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.